Välj en sida

Skötselguide

Privatleasing

Skötselguide Privatleasing

Så tar du hand om bilen och förbereder den för återlämning.
Du kan också ladda ner Skötselguiden i PDF-format här »

Det lilla extra som gör den stora skillnaden

Precis som när du köper en ny bil är det viktigt att vårda och underhålla leasingbilen, både invändigt och utvändigt.
För att förebygga och undvika oväntade kostnader för reparationer eller slitage finns det saker du behöver känna till och ha i åtanke under leasingperioden. Och förutom det rutinmässiga underhållet som håller bilen i nyskick längre, kommer du även att behöva förbereda bilen för återlämning vid leasingperiodens slut.
(Denna guide beskriver olika exempel, men är inte uttömmande.)


PrivatLeasingavtal – inspektionsguide

I denna guide förklarar vi också den inspektion av bilen som sker i slutet av avtalsperioden för ditt leasingavtal. Efter det att inspektionen är klar får du en kopia på rapporten. Den förklarar alla eventuella skador som har konstaterats och kostnad för att åtgärda dessa. Kostnader för eventuella övermil enligt leasingavtalet och reparationer
regleras vid detta tillfälle.


 

VIKTIGT ATT VETA OM SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Service ingår i leasingavgiften, men det är du som leasingtagare som är ansvarig för att boka tid för service enligt servicebokens intervaller.

Det kan innebära en stor kostnad om man missar ett servicetillfälle – säkerställ därför att bilen alltid servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad verkstad.

Kom ihåg att du alltid kan höra av dig till din återförsäljare om du vill veta något utöver det som står här om bilens skötsel och underhåll.

Detaljerad information om skötsel och underhåll hittar du även i bilens Garanti- och Servicebok samt Instruktionsboken. Där kan du också se när det är dags för nästa service avseende tid och körsträcka.

Alla eventuella reparationer, glas- och lackeringsarbeten ska utföras fackmässigt.

1) Motor, kaross, stötfångare och lack

Normalt slitage

 • Stenskott på motorhuv och front, som motsvarar bilens ålder och körsträcka.
 • Repor som kan poleras bort.
 • Ytliga lastningsrepor utan lackskada på stötfångare bak.
 • Mindre bucklor förenliga med ålder och körsträcka av bilen (max 1 st per

Ej normalt slitage

 • Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens utseende.
 • Repor som är tillräckligt djupa för att nå underliggande metall eller plastmaterial.
 • Rost som bildar bubblor i lacken alternativt genomrostning.
 • Eftermonterade dekaler eller stripes som sitter kvar alternativt har avlägsnats och efterlämnat märken eller blekningar.
 • Skador genom yttre åverkan som syranedfall, trädsav, fågelträck eller hagelstormar.
VISSTE DU ATT?

Luftföroreningar och salt skadar lacken om den inte blir tvättad. Tvätta därför bilen regelbundet, det är bra för bilen, miljön och ekonomin på sikt. Vaxning av bilen bidrar också till att smuts inte fastnar på lacken. För mer information, se bilens instruktionsbok och läs noga fabrikantens anvisningar före användning av bilkemikalier.

Ett stenskott i lacken kan leda till att lacken skadas ytterligare. För att undvika det bör det skadade området lagas med ett lackstift så snart som möjligt.

2) Glas

Normalt slitage

 • Enstaka mindre skador/repor. Med mindre skador menas att dessa ej är större än 5 mm.
 • På framruta skall stenskott lagas. Det får dock inte vara några stenskott i synfältet.

Ej normalt slitage

 • Repor, stenskott eller rispor som ligger inom radien för torkarbladen på förarsidan av framruta.
 • Övrigt glas som har skador av repor/stenskott eller rispor som är större än 5 mm oavsett var glaset befinner sig.
 • Lyktglas med sprickor.
 • Blästrad (sandsprutad) framruta.
VISSTE DU ATT?

Stenskott är svåra att undvika. Däremot kan du minska risken för stenskott upp till 80% genom att öka avståndet till bilen framför. Ett stenskott i framrutan kan ofta lagas innan det blir en spricka som inte kan repareras. Kontakta din auktoriserade märkesverkstad om du har otur och ett stenskott dyker upp.

3) Däck och fälg

Normalt slitage 

 • Minst 3 mm mönsterdjup på både sommar- och vinterhjul, inklusive ev. reservhjul.
 • Mindre repor och gnuggmärken på däcken som är mindre än ca 4 cm långa.
 • Mindre märken på fälgar (mindre kantskador utan att fälgen deformerats).

Ej normalt slitage

 • Ojämnt eller onormalt däckslitage.
 • Skär- eller klämskador på däckets sidor från t.ex. trottoarkant.
 • Sprickor eller ojämnheter i fälgen.
 • Regummerade, reparerade eller olika däck (fabrikat/mönster).
VISSTE DU ATT?

Fel däcktryck kan resultera i ökad bränsleförbrukning och större slitage. Dessutom kan fel däcktryck försämra köregenskaperna och i värsta fall leda till förstörda däck. Kontrollera därför däcktrycket minst en gång per månad. Din auktoriserade märkesverkstad är också din däckspecialist, vid minsta tvekan är du välkommen för experttips. Du hittar också omfattande information om däck och fälg i bilens instruktionsbok.

4) Inredning

Normalt slitage 

 • Ytlig smuts som går att åtgärda vid rekonditionering.
 • Naturligt slitage på paneler, överdrag, skyddsmattor och utrustning som motsvarar bilens ålder och körsträcka.

Ej normalt slitage

 • Icke-standard monterade tillbehör som t.ex. ”handsfree-satser” eller skador orsakade av att sådana tagits bort.
 • Revor, rispor samt smuts som ej går att avlägsna vid en enkelare rekonditionering.
 • Hål eller montagehål i interiör, paneler eller i säten.
 • Slitage orsakade av djur eller rökning i bilen.
VISSTE DU ATT?

Regelbunden rengöring invändigt bidrar till att hålla interiören snygg och att fläckar inte får fäste. Speciellt på vinterhalvåret är det bra att använda skyddsmattor för att skona bilmattorna från smuts och slippa att dessa behöver bytas. Din märkesåterförsäljare har ett brett utbud av både gummi- och textilmattor. Ett bra förslag är att använda gummimattor på vintern och byta till snygga textilmattor när våren närmar sig.

5) Service och underhåll

 • Bilen måste servas enligt tillverkarens rekommendationer, se Garanti- och Serviceboken.
 • Service som inte utförts inom rätt tid eller kilometerintervall innebär att garantier inte längre är giltiga. Kostnader för bortfallna garantier kommer att debiteras.
 • Serviceboken måste vara komplett ifylld så att det framgår att bilen servats regelbundet av en verkstad som är auktoriserad av märkestillverkaren och enligt märkestillverkarens rekommendationer.

6) Viktigt att tänka på när du lämnar tillbaka bilen

 • Samtliga hyror avseende avtalad tid ska vara betalda. Återlämnas bilen tidigare/senare än avtalad tid kan detta leda till ökade kostnader. Detta gäller även övermil, dvs att bilen har körts längre än den i leasingavtalet avtalade körsträckan. 
 • Vid återlämnandet ska fordonet vara tvättat och rengjort både ut- och invändigt.
 • I tillämpliga fall ska fordonet vara kontrollbesiktigat enligt gällande bestämmelser.
 • Bilen ska återlämnas på plats hos anvisad återförsäljare.

7) Checklista – detta ska finnas med

 • All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakt, till exempel varningstriangel, registreringsskyltar, alla reservnycklar och servicebok etc.
 • Alla verktyg som hör till fordonet (inklusive domkraft, fälgnyckel och reparationssats till hjul).
 • Extrautrustning som är monterad på fordonet, inklusive eventuell löstagbar dragkrok, låsmuttrar, hjulsidor och vinter-/sommarhjul.
 • Fordonshandlingar, inklusive eventuellt besiktningsprotokoll.
 • Eventuella eftermonterade dekaler skall vara avlägsnade innan återlämnandet.

8) Återlämning och eventuella skador

I samband med återlämnandet ska bilen besiktigas av återförsäljaren och ett protokoll upprättas. Där redovisas eventuella skador utöver normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden ska motsvara värdet enligt försäkringsbolagens CABAS-system för prissättning av skador, tillsammans med eventuella kostnader för övermil och besiktning enligt punkt 6 och 7.

Dessa eventuella kostnader betalas av dig som kund efter att bilen återlämnas till återförsäljaren som du har leasat bilen av. Avräkningsfaktura får du från leasegivaren.

Vid tvist om besiktning/skadevärdering mellan kund och levererande återförsäljare skall värdering ske hos märkesförsäkringsbolags lokala skadereglerare.


 

När löper leasingtiden ut?

Avtalet löper i det antal månader som anges i ditt leasingavtal.

Eftersom leveransmånaden inte ingår i leasingavtalets löptid, påbörjas leasingavtalet den 1:e i månaden efter.

Den totala leasingperioden är alltså något längre än det som anges i leasingavtalet.

Ingår försäkring och service?

Ja, det ingår om det står i ditt leasingavtal.

Betalar jag leasingavgiften i förskott eller i efterskott?

Leasingavgiften betalas i förskott.

Varför är första fakturan på ett högre belopp än det som står i avtalet?

På första fakturan ingår dels kommande månadsavgift men även de dagar du haft bilen i leveransmånaden s.k. interimsavgift. 

Vad är interimsavgift?

Det är en dag-till-dag-hyra för de dagar du har haft bilen i leveransmånaden. 

Varför har jag fått två fakturor samtidigt på min nya leasingbil?

Det är för att avgiften betalas i förskott. Du har fått en faktura för dels nuvarande månad men även för den kommande. 

Kan jag åka utomlands med bilen?

Du kan resa fritt inom Norden. Ska du resa utanför Norden men inom Europa, behöver du vårt skriftliga intyg.

Vad händer om man under avtalsperioden skulle vilja byta modell?
När ska jag lämna tillbaka bilen till återförsäljaren?

Bilen ska återlämnas senast den sista arbetsdagen i samma månad som leasingavtalet går ut.


Exempel på ett 36 månaders leasingavtal:

Den 14/1, 2018 levereras bilen till dig. Januari är i detta exemplet leveransmånaden.

Den 1/2, 2018 träder leasingavtalet i kraft och löper i detta exemplet i 36 månader.

För dagarna innan leasingavtalet träder i kraft, den 14/1 t.o.m. den 31/1, debiteras du en
interimsavgift. Denna avgift är inte högre än leasinghyran.

Den 31/1, 2021 slutar leasingavtalet att gälla eftersom leasingavtalet var på 36 månader (3 år) och bilen
ska lämnas tillbaka senast detta datum.

Om du lämnar tillbaka bilen efter detta datum, kan det leda till ökade kostnader.

Men eftersom den 31/1, 2021 är en söndag, ska bilen lämnas tillbaka senast fredagen den 29/1, 2021.

Du kan alltså lämna tillbaka bilen tidigare än den 31/1, 2021, men du måste ändå betala leasingavgiften t.o.m. den 31/1, 2021 (allt enligt leasingavtalet på 36 månader).